Maleri, tegning og grafiske trykk

“Naturen er hovedkilden til inspirasjon for mitt arbeide. Jeg formidler ikke bare det jeg ser, men det jeg opplever med alle sanser. Fargen er sentral i mine arbeider, og noen farger får mere fokus enn andre. Jeg utforsker og bearbeider de ulike farger og nyanser til de gir sterk resonans i meg selv.

Mine malerier blir til i en prosess basert på et spenn mellom sansing av underliggende prosesser og strukturer, til iaktagelse av synlige former, naturfenomener, stemninger og årstider. Alt projisert gjennom meg selv, mitt liv og mitt ståsted i det skapende øyeblikk.

Naturelementer og farger gjentas over tid i min produksjon, i samklang med årstidene og reflekterer også sykluser i menneskets følelser og psyke.
Jeg verdsetter at mange av mine arbeiderformidler skaperglede, lekenhet, spontanitet og livskraft.

Det finnes et gresk begrep `Meraki` som kan oversettes med `essensen av seg selv lagt inn i arbeidet en utfører`, at det jeg gjør i kunsten skal være ektefølt – nettopp dette er svært viktig for meg.

R. Adelheid Holten 20. juli 2018”

Åpning på Dagskift fredag 3. august kl. 12. Mer info åpningen her: DAGSKIFT: Åpning av utstillingen The Presence of Orange – Ragnhild Adelheid Holten
Utstillingen har åpent 3.-18. august, mandag-lørdag kl.11-15.

Arrangør: Ragnhild Adelheid Holten

Share