Skulpturlandskap Nordland er unikt. Landskapet i fylket vårt har inspirert kunstnere fra Norge og flere andre land – kunstnere fra 18 forskjellige land deltatt. De har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Han eller hun gjorde seg så kjent med naturen og kulturen, og presenterte deretter en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Det finnes kunstverk i 34 kommuner i Nordland og ett i Troms, og kunstsamlingen ble  bygget i perioden 1992-98 og fra 2009 til 2015. Arbeidet ble gjennomført under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med kommunene som har deltatt.

Det er laget en egen fotoutstilling om Skulpturlandskap Nordland, og det er denne vi får se her.

Arrangør: Kulturfabrikken

Share