I februar viser Sortland museum to utstillinger knytta til samisk historie og kultur.

Utstillinga Bååstede- Hjemkomst er ei foto- og banner-utstilling som tar for seg tilbakeleveringa av samisk kulturhistorisk materiale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til de samiske museene i Norge. Innsamlingen av dette materialet for om lag 100-150 år siden skjedde i en tid da samene hadde liten eller ingen innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv. Nå tilbakeføres dette materialet, og utstillinga viser noen smakebiter av det.

Utstillinga Mearrariika-Havlandet  er en mindre versjon av ei utstilling Museum Nord produserte i 2010. Den omhandler samisk historie i nordre Nordland og Sør-Troms, en historie i hovedsak basert på både tradisjonelle, felles nordnorske næringer som fiske og jordbruk, men også de mer typiske samiske næringene som duodje og båtbygging, jakt og fangst.  Utstillingen omhandler også samiske pionerer, reindrift, språk, førkristen religion og historie. Utstillinga inneholder også digitale fortellinger, og museet tilbyr oppgaver og aktivteter for elevene.

Arrangør: Sortland museum

Share

Havlandet