I mars viser Sortland museum utstillingen Bergkunst og landskap – historier i berg frå steinalderen. Denne vandreutstillinga tar utgangspunkt i ny forsking fra Tromsø Museum. Gjennom doktoravhandlinga si har arkeologen Jan Magne Gjerde vist at helleristninger og bergmaleri ikke må tolkes bare ut fra sjølve figurene, men må settes  i sammenheng med sjølve berget og omgivelsene.

Bli med og les bergkunsten som ingen har lest den før!

Museet viser også ei digital utstilling med bergkunst fra nordre Nordland og tilbyr aktiviteter for skoleklasser.

Arrangør: Sortland museum

Share