Utstillingen «Historien om mennesket og rovdyra» tar for seg flere spørsmål som relaterer seg til disse to konkurrentene i matveien; mennesket og rovdyra. Vi stiller spørsmålet: Hva skjedde med miljøet da det moderne mennesket kom til Europa for ca 40.000 år tilbake? Videre: Når oppsto det problematiske forholdet mellom mennesker og rovdyr, og er løsningen på problemet å utrydde disse dyrene som vi gjennom årtusener har sett opp til?

Vår behandling av de store rovdyrene forteller mye om hvordan vi ser på og behandler naturen, og den nære fortidens og dagens forvaltning blir også fokusert. Har vi egentlig grunn til å være så stolte av bjørnejegerne? Bjørnen er viet spesielt fokus, blant annet blir det forklart hvordan det er mulig å ligge 6 måneder i hi uten mat og drikke, og uten å gå på do. Til slutt blir spørsmålet om ulv og bjørn er farlig for mennesker kommentert, og blant annet vises en film om emnet.

Share

Mennesket og rovdyra