Den 19. juni er det tjue år siden Sortland fikk bystatus. Det blir feira med ei byfestuke, og Sortland museum er sjølsagt med på feiringa. Fredag i Byfestuka, 16. juni kl. 12, åpner utstillinga Sortland by 20 år!

Noen lurer kanskje på om byen er gammel nok til å havne på museum? En av museenes oppgaver er også å samle dokumentasjon av samtida. En slik dokumentasjon av byens første tjue år  har vi fått god hjelp til av flere fotografer, særlig må vi takke Alf Oxem og Trond Gansmoe Johnsen.  I vår tid skjer endringene raskere enn før, noe som gjør det ekstra viktig å dokumentere dem.

Dette er ei fotoutstilling med en kombinasjon av lysbilder og bilder som henger på  veggen. Hovedvekta ligger naturlig nok på de siste tjue åra og hvordan byen har endra seg i denne perioden. Mye har skjedd.  Utstillinga viser eksempler både på hva som er blitt borte og hva som er kommet til, og peker på noen sentrale utviklingstrekk i byutviklinga.  En serie med bilder viser også utviklinga før byen blei by, fra 1910 til 1990-tallet, og på en av veggene henger sortlandspostkort som også trekker tråder bakover i tid.

Utstillinga gir altså god anledning til å stoppe opp og ta både lange og korte tilbakeblikk, og skulle også være et godt utgangspunkt for den stadig pågående diskusjonen om hvilken byutvikling vi ønsker i åra framover.

På utstillingsåpninga vil publikum blant annet få høre prologen Gjestebud førr de som bygde byen, som Gisle Røthe skrev til markeringa for tjue år siden.

Foto 1: Fra markeringa av bystatus 19, juni 1997. Foto: Alf Oxem
Foto 2: Noe av det som kjennetegner byutviklinga de siste årene, er utvidinga av arealet ut i sundet. Foto: Trond Gansmoe Johnsen.

Utstilling Sortland by 20 år Foto 2 Trond Gansmoe Johnsen

Arrangør: Sortland Museum

Dagskift -hver fredag kl.12 skjer det noe på Kulturfabrikken! 

Share

19. juni 1997 Sortland får bystatus Foto: Alf Oxem