Arbeidsgruppa inviterer til tredje møte i en serie av møter i lokalmiljøet som omhandler Kulturminneplan for Sortland. Denne gangen vil møte ta for seg gårdene fra Hellfjorden til Straumfjorden.

Historiker Åsa Elstad innleder om automatisk fredede kulturminner på gårdene.

Arbeidsgruppa vil deretter gå gjennom nyere registrerte kulturminner. Vi ønsker svar på noen enkle spørsmål, og inviterer lag, foreninger, næringsliv, institusjoner og enkeltpersoner til å bidra.

Bygningsvern og samiske kulturminner er tema som vil få et særlig fokus i denne første kulturminneplanen, men arbeidsgruppa er også interessert i andre forhold som ikke er kjent fra før, og som kan bli viktig ved en senere rullering av planen.

Riksantikvaren sier følgende om definisjonen av et kulturminne: alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Eksempler på dette kan være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Kulturminnene kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid, og kan fortelle oss mye om hvordan mennesker har levd til ulike tider.

Målsettingen er å ha et planforslag ferdig i løpet av høsten 2019, og som andre planer, skal denne også rulleres og nye kulturminner og tema kan tas inn.

Enkel servering.

Vel møtt!

Arbeidsgruppa, som er sammensatt slik:
Mathis Mathisen, Sortland historielag
Ane Høyem, Sortland museum
Brynjar Pettersen, Museum Nord
Helle Næss, Sortland kommune
Mona Dahl, Kulturfabrikken Sortland KF

Praktisk info

Arrangør: Arbeidsgruppa for kulturminneplan for Sortland i samarbeid med UL Solvending

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis