Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Internasjonal kultursamarbeid: Vennskapsby i Russland

Monchegorsk og Sortland inngikk formell avtale om å være vennskapsbyer i 2005. Begge partene ønsket at samarbeidet skulle knyttes til Barentserklæringens Folk-til-Folk-samarbeide inspirert av Forente Nasjoners Vennskapsby-prosjekt som ble etablert i 1946. Dette handler om at folk over landegrenser som er venner med hverandre bidrar til fred.

SAMARBEID OG UTVEKSLING

Totalt har det frem til og med 2018 vært gjennomført i underkant av 90 prosjekter innen alle  samfunns-områder.  Totalt har flere tusen russere og nordmenn vært involvert.  Det har  vært besøk i bedrifter, institusjoner og ulike organisasjoner hos hverandre.  Aviser, radio og TV her hatt mange artikler og visninger om samarbeidet.
For å sikre kontinuiteten i vennskapsbysamarbeidet  har ordførerne i Monchegorsk og Sortland hatt et særlig ansvar for oppfølgingen.   

 

TILSKUDD OG FRIVILLIG INNSATS

Sortland kommune setter  av et årlig beløpig til utvekslingen, og har mottatt betydelige tilskudd fra Barentssekretariatet, i tillegg til at også Utenriksdepartementet,  Kola Arctic, Kommunenes Sentralforbund og Innovasjon Norge (Reiseliv) m.fl. har bidratt økonomisk. Det er også lagt ned betydelig frivillig innsats i forbindelse med utvekslingen.

 

ORGANISERING OG KONTAKTINFORMASJON

Vennskapsby-komiteen, som til enhver tid ledes av den sittende ordføreren, Oppfordrer til å ta kontakt ved ønske om å delta i utvekslingen og folk-til-folk-samarbeidet.

Administrasjonen i Kulturfabrikken har ansvaret for koordineringen, og henvendelser kan gjøres til kultur@kulturfabrikkensortland.no eller mona@kulturfabrikkensortland.no.

Kommende arrangementer

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr