Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Møte med Vesterålen - en veiviser til historia

Møte med Vesterålen er en informasjonsserie utarbeidet av kommunene i Vesterålen, Vesterålen regionråd, Vesterålsmuseet og Nordland fylkeskommune i fellesskap. Brosjyrer, kulturhistorisk håndbok og video kan kjøpes på turistkontorene, museene, hos bokhandlere og ved kulturavdelingen.

I Sortland kommune er det utgitt følgende brosjyrer:

  • Reindrift på Langøya – samiske spor i Holmstaddalen (1992)
  • Jennestad Handelssted – fra handel til kultur (1993)
  • Osvolldalen – husmannsliv og folkevandring (1994)
  • Eidsfjorden – klondyke på nordnorsk (1995)
  • Sortland – fra kirkested til handelsby (1996)
  • Sigerfjord – tuftet på fiskeri og fraktfart (1997)

For flere av områdene finner du merkede kulturstier med temaposter som forteller om kultur- og naturressurser

newsletter-hr
gavekort-hr