Kunstnerhuset AS

Kunstnerhuset A/S ble etablert 07.09.90. Kunstnerhuset er et kommunalt eid næringsutleiebygg for bildende kunstnere og kunsthåndverkere. Styret for Kunstnerhuset er eier av og ansvarlig for driften av bygget.

FORMÅL

Selskapets formål er å drive utleie av møte-, salgs- og utstillingslokaler, samt verksteder/atelierer til profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere.
Utleie og den daglige driften ivaretas av Kulturfabrikken Sortland KF. 

Selskapet er et ideelt foretak, som skal bidra til:

  • Å styrke faglig og næringsmessige forutsetninger for kunstnerarbeidsplasser og kunstproduksjon i Vesterålen.
  • Å etablere og leie ut verksteder/ atelierer samt arbeide for å tilrettelegge andre nødvendige rammebetingelser for kunstnerarbeidsplasser og kunstproduksjon i regionen.
  • Å tilby atelierer m/hybler til gjester eller nyetablerere for et begrenset tidsrom.


STYRET

Styret for Kunstnerhuset velges normalt for 2 år av gangen og er sammensatt representanter fra det politiske miljøet i Sortland, Sortland kunstforening, næringslivet og kunstnere lokalt. I inneværende periode er styret sammensatt av 4 medlemmer slik:

Johnny Karlsen, styreleder
Ida Walenius, styremedlem
Ivar Mallaug, styremedlem
Jane Helen Nilsen, styremedlem

Ordføreren i Sortland er generalforsamling for selskapet.

 

UTLEIE OG PRISER

På kino nå