Arbeidet med Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 fortsetter til tross for korona, og vi tilpasser høringsprosessen. I stedet for et planlagt høringsmøte har vi spilt inn et nettforedrag med historiker Åsa Elstad som forteller om planen, med innledning ved assisterende direktør Mona Dahl ved Kulturfabrikken Sortland KF. Se nettforedraget her.

Formannskapet i Sortland kommune har vedtatt å legge Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 ut til offentlig ettersyn (sak 011/20, behandlet i møte 27.02.2020). Frist for å gi innspill til planen er 20. april 2020.

Kulturminneplanen omhandler bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø i kommunen og samiske kulturminner.

Planen er lagt ut på Servicetoret i Rådhus 1 og i biblioteket i Kulturfabrikken for gjennomsyn, og publisert på Sortland kommunes hjemmesider: www.sortland.kommune.no og her på hjemmesiden til Kulturfabrikken Sortland KF: 

Last ned høringsutkast av Kulturminneplan for Sortland 2020

PRESENTASJON:
Her finner du nettforedrag med presentasjon av planen ved historiker Åsa Elstad, med pdf med teksten til foredraget.

Nettforedrag del 1
Nettforedrag del 2

Innspill på planforslaget sendes til: postmottak@kulturfabrikkensortland.no innen 20. april.

 

Flere Aktuelt

Offentlig ettersyn av Kulturminneplan for Sortland 2020-2030

Arbeidet med Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 fortsetter til tross for korona, og vi tilpasser høringsprosessen. I stedet for et planlagt høringsmøte har vi spilt inn et nettforedrag med historiker Åsa Elstad som forteller om planen, med innledning ved assisterende direktør Mona Dahl ved Kulturfabrikken Sortland KF. Se nettforedraget her. Les mer

Gavekort som går ut i mars og april forlenges

Gavekort hos Kulturfabrikken som går ut i mars og april 2020 får forlenget gyldighet til 30.06 2020. Les mer

KORONA: Kulturfabrikken Sortland KF stenger - men du kan rekke å låne bøker fredag 13. mars

Kulturfabrikken Sortland KF stenger fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00 og til og med søndag 12. april. Biblioteket holder åpent fredag 13.03 kl. 10.00-16.00 for mulighet til langtidsutlån av bøker med mer, men tar ikke imot bøker til innlevering. Sortland Kulturskole og Sortland Kino holder stengt i samme periode. Les mer