Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 er ute til høring og offentlig ettersyn. Lenker til plan og vedlegg finner du her, samt at papirutgave er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek. Høringsfrist er 23. oktober 2019.

Sortland formannskap vedtok i møte 29.08.19 sak 074/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Åpent møte
Vi inviterer til åpent høringsmøte i Blåboksen, Kulturfabrikken torsdag 10. oktober kl. 18.00.

Forslag og innspill
Plandokumentene er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek.
Alle forslag og innspill skal være skriftlige og sendes til: postmottak@sortland.kommune.no eller

Sortland kommune, 
Postboks 117, 
8401 Sortland

og merkes "Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022".

Høringsfrist er 23. oktober 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 høring (PDF, 5 MB)
Vedlegg 2 - Anleggsoversikt (PDF, 123 kB)
Vedlegg 3 - Medlemstall Idrett - Sortland 2018 (PDF, 104 kB)
Vedlegg 4 - Føringer (PDF, 149 kB)
Vedlegg 5 - Anleggskart (PDF, 19 377 kB)

Flere Aktuelt

Sámi vahkku - Samisk uke 2020

I år har 6. februar-komiteen i Vesterålen og omegn sameforening planlagt en større feiring i tilknytning til Samefolkets nasjonaldag. Her finner du hele programmet. Feiringen arrangeres i samarbeid med Giellabáiki Viestterállasis/Lufuohtas, Samisk språkkontor og Kulturfabrikken Sortland. Les mer

Januartilbud på bygdebøkene for Sortland

Foredragsserien med Johan Borgos basert på bygdebøkene for Sortland trakk fulle hus, og nå kan du skaffe deg alle bøkene til rabattert pris. Les mer

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2020?

Den kulturelle spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer. Vi utvider søknadsfristen til 20. januar. Les mer