Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 er ute til høring og offentlig ettersyn. Lenker til plan og vedlegg finner du her, samt at papirutgave er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek. Høringsfrist er 23. oktober 2019.

Sortland formannskap vedtok i møte 29.08.19 sak 074/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Åpent møte
Vi inviterer til åpent høringsmøte i Blåboksen, Kulturfabrikken torsdag 10. oktober kl. 18.00.

Forslag og innspill
Plandokumentene er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek.
Alle forslag og innspill skal være skriftlige og sendes til: postmottak@sortland.kommune.no eller

Sortland kommune, 
Postboks 117, 
8401 Sortland

og merkes "Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022".

Høringsfrist er 23. oktober 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 høring (PDF, 5 MB)
Vedlegg 2 - Anleggsoversikt (PDF, 123 kB)
Vedlegg 3 - Medlemstall Idrett - Sortland 2018 (PDF, 104 kB)
Vedlegg 4 - Føringer (PDF, 149 kB)
Vedlegg 5 - Anleggskart (PDF, 19 377 kB)

Flere Aktuelt

Overlevering av skulpturen Lyskurve ved den nye brannstasjonen

Vi kan glede oss over enda en skulptur i den blå byen, og kunstkomitéen inviterer til markering onsdag 9. oktober kl. 14 utenfor Sortland brannstasjon. Les mer

Laterna Magica filmkonkurranse

Er du mellom 10 og 20 år? Send inn film til Laterna Magica - filmfestival for barn og unge. Tema for årets festival er «Miljøet vårt!». Vi ønsker alle slags filmer til konkurransen: Reklamefilmer, kriminalfilmer, actionfilmer, sørgelige filmer hvor tårene renner i strie strømmer, skumle filmer som får folk til å fryse på ryggen. Les mer

Høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 er ute til høring og offentlig ettersyn. Lenker til plan og vedlegg finner du her, samt at papirutgave er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek. Høringsfrist er 23. oktober 2019. Les mer