Sortland sjakklubb mottar Kultur- og idrettsprisen 2021 fra Sortland kommune. De får prisen for den sterke innsatsen de har lagt ned for utviklingen av sjakkmiljøet lokalt og regionalt, og ikke minst for måten klubben har jobbet med rekruttering og inkludering av medlemmer.

Kulturprisen i Sortland har vært delt ut siden i 1985 og Åge Thomassen, kjent musiker i Sortland, var den første som mottok prisen. Fram til 1991 ble prisen delt ut hvert år, men fra da av har vi i Sortland vekslet mellom å dele ut kulturpris og kulturstipend. I alt 17 kulturpriser har vært delt ut til enkeltpersoner og frivillige organisasjoner, og 19 kulturstipend og 2 idrettspriser.

Kultur- og idrettsprisen skal være en honnør til personer, lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i en eller flere kulturaktiviteter. I år vedtok styret for Kulturfabrikken Sortland KF i møte 14. september at prisen skulle deles ut til Sortland sjakklubb. Begrunnelsen for dette er at klubben har tilrettelagt for bredde i deltakelsen gjennom å arrangere barnesjakk, voksensjakk, langsjakk, lynsjakk samt sjakkurs i tillegg til store og små sjakkturneringer.

Sortland sjakklubb ble offisielt etablert i 1997 da klubben ble innmeldt i Norges sjakkforbund, men klubben hadde allerede noen år før det vært aktive. Det offisielle 25-årsjubileet for sjakklubben er dermed i 2022. Klubben har 40 medlemmer i alderen 13 til 85 år. Det er lagt planer for å gjennomføre egne sjakkurs for å rekruttere jenter og kvinner. Sortland sjakklubb arrangerer årlig 4 turneringer i tillegg til ulike kurs. Kursene har vært holdt på flere skoler i Sortland og under Sommer-Melbu. I tillegg deltar klubbens medlemmer på ulike turneringer i landsdelen, og også nasjonalt. I 2019 ble Sortland sjakklubb både kretsmestere i lagsjakk og nordnorske mestere. Klubben har også hatt besøk av flere stormestre i sjakk. Mye av aktivitetene i klubben skjer hjemme hos lederen for klubben, som har dokumentert aktivtetene opp gjennom årene i «sjakkbulen», som er blitt et kjent begrep i sjakkmiljøet langt utenfor Sortland.

På prisutdelingen er klubben representert ved leder Håkon Tonulltre Natvig og nestleder Martin Halsvik Larsen. Kultur- og idrettsprisen er en sjekk på kr 10 000 med diplom og utmerkelse. Utmerkelsen i år er en springer, som kunsthåndverker og keramiker Ivar Mallaug fra Rise har laget på bestilling.

Sortland kommune ønsker med prisutdelingen å takke Sortland sjakklubb for den sterke innsatsen som er lagt ned for utviklingen av sjakkmiljøet lokalt og regionalt, og ikke minst for måten klubben har jobbet med rekruttering og inkludering av medlemmer.

 

Håkon Tonulltre Natvig, leder for Sortland sjakklubb, og nestleder Martin Halsvik Larsen tok imot prisen fra ordfører Karl Erling Nordlund.

Flere Aktuelt

Gavekort får forlenget gyldighet til 31. mars 2022

Kulturfabrikken forlenger gyldigheten på alle GAVEKORT som har utløpsdato fra og med mars 2020. Gavekortene gjelder nå til 31.03 2022. Les mer

Juleoratoriet av Bach

Etter en lang corona-nedstengning kan endelig musikklinja ved Sortland videregående skole sammen med Sortland strykeorkester og Sortland menighetsråd sette opp Johan Sebastian Bachs Juleoratorium. Det blir to konserter i Sortland kirke søndag 12. desember, én kl. 17.00 og én kl. 20.00. Les mer

Sortland sjakklubb tildelt Sortland kommunes kultur- og idrettspris for 2021

Sortland sjakklubb mottar Kultur- og idrettsprisen 2021 fra Sortland kommune. De får prisen for den sterke innsatsen de har lagt ned for utviklingen av sjakkmiljøet lokalt og regionalt, og ikke minst for måten klubben har jobbet med rekruttering og inkludering av medlemmer. Les mer