Regjeringen forlenger varigheten av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Kulturfabrikken følger de nasjonale føringene og de lokale tiltakene i Sortland kommune, som foreløpig løper fram til 1. februar. Kulturskolen går over til gult nivå i uke 3 og Ungdomsfabrikken åpner opp sine aktiviteter igjen fra 20. januar.
  • Kulturskolen går over fra rødt til gult nivå i uke 3. Alle foresatte får direkte beskjed om hvordan undervisningen vil foregå.
  • Ungdomsfabrikken med Teket og Rockebrakkene åpner opp sine aktiviteter igjen fra og med onsdag 20. januar, Lydstudio åpner i uke 4.
  • Biblioteket holder åpent for lån og levering av bøker og film, men tar ikke imot grupper, barnehager og skoleklasser for besøk.
  • Sortland kino viser film for barn, og holder foreløpig også åpent de oppsatte filmvisningene for ungdom og voksne, med avstandsbegrensninger som tidligere.
  • Kulturkaféen holder åpent i tråd med de nye begrensningene.
  • Øvingsrom for kor, korps og orkester holdes stengt. Møter for lag og foreninger utsettes.
  • Arrangementer som Kravlekafé, Lønningsquiz, Dagskift og Vi strikker på fabrikken utsettes. 
  • Solkonserten med Ola Bremnes utgår dessverre. Alle billetter refunderes.
  • Sortland Museum holder åpent i museumsbutikken og museets utstillinger, med begrensning i antall besøkende som kan være i lokalene samtidig. Museet tar ikke imot grupper, skoleklasser og barnehager inntil videre. 
  • Ansatte i Kulturfabrikken har hjemmekontor der det er praktisk gjennomførbart, og arbeidet organiseres slik at færrest mulig trenger å møtes fysisk.

Her finner du tiltakene som gjelder Sortland kommune forøvrig

Flere Aktuelt

Søk VinnVind-midler innen 1. mars 2021!

Nå kan lokale organisasjoner i Sortland søke om VinnVind-midler fra Ånstadblåheia vindpark. Fortum og Energy Infrastructure Partners starter året med å lyse ut VinnVind-midlene for fjerde året på rad. Les mer og last ned søknadsskjema. Les mer

Oppdaterte smitteverntiltak fram til 1. februar

Regjeringen forlenger varigheten av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Kulturfabrikken følger de nasjonale føringene og de lokale tiltakene i Sortland kommune, som foreløpig løper fram til 1. februar. Kulturskolen går over til gult nivå i uke 3 og Ungdomsfabrikken åpner opp sine aktiviteter igjen fra 20. januar. Les mer

Søk Spaserstokk-midler for 2021: Frist 2. februar

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2021? Sortland kommune tar nå i mot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2021. Les mer