Sortland Ungdomsråd har i år en tilskuddspott på kr 130 000 kr til tiltak for ungdom. Midlene skal gå til prosjekter i 2022/2023 som kommer ungdomsmiljøet i Sortland til gode. Har du/dere et prosjekt eller tiltak som trenger støtte?

Tilskudd kan innvilges til tiltak innenfor f.eks. kultur, idrett, miljø og aktiviteter og arrangementer som er med på å inkludere og aktivisere ungdomsgruppa i Sortland.

Søknader behandles fortløpende av Sortland ungdomsråd som har månedlige møter.

Søknader må inkludere en enkel prosjektbeskrivelse med:

  • omtale av prosjektet/tiltaket, samt
  • budsjett og
  • beskrivelse av gjennomføring og
  • beskrivelse av hvordan det kommer ungdomsmiljøet til gode.

Mulige søkere er lag og foreninger og andre interesseorganisasjoner.
Veiledende tak på søknader/tilskudd er 10 000 kr. 

Søknaden sendes til sekretær for Sortland Ungdomsråd: Torgeir.Steinsland@Sortland.kommune.no 

Flere Aktuelt

Laget for å få opp humøret!

Hålogaland Teater kommer til Vesterålen med den «deilig tullete» juleforestillingen «Messias». Les mer

Bli med på Vesterålen Filmfestival 2022!

Kan du huske en gang du har hatt en ekstra god kulturopplevelse som gjorde spesielt inntrykk? Nå har du sjansen igjen. Gi seg selv en positiv overraskelse, og opplev god filmkunst sammen med likesinnede i vintermørket! Les mer

Overrekkelse av hjertestarter til Kulturfabrikken

Fredag 4. november kom endelig dagen da Jan Pettersen, nestleder i styret for Sortland Frivilligsentral kunne  overrekke hjertestarter til Tone Toften, direktør for Kulturfabrikken. Les mer