Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2021? Sortland kommune tar nå i mot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2021.

Den Kulturelle Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.

Søknad sendes senest 2. februar til:
Spaserstokk-komitéen: postmottak@kulturfabrikkensortland.no 

Søknaden bør inneholde:
- Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
- Informasjon om program/innhold
- Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener   
- Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
- Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode, o.l.
- Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2021.

For spørsmål, kontakt fritidsleder/sekretær for Spaserstokk-komitéen:
Øystein Bjørstad Lindbeck
Telefon 76 10 91 59

Flere Aktuelt

Søk VinnVind-midler innen 1. mars 2021!

Nå kan lokale organisasjoner i Sortland søke om VinnVind-midler fra Ånstadblåheia vindpark. Fortum og Energy Infrastructure Partners starter året med å lyse ut VinnVind-midlene for fjerde året på rad. Les mer og last ned søknadsskjema. Les mer

Oppdaterte smitteverntiltak fram til 1. februar

Regjeringen forlenger varigheten av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Kulturfabrikken følger de nasjonale føringene og de lokale tiltakene i Sortland kommune, som foreløpig løper fram til 1. februar. Kulturskolen går over til gult nivå i uke 3 og Ungdomsfabrikken åpner opp sine aktiviteter igjen fra 20. januar. Les mer

Søk Spaserstokk-midler for 2021: Frist 2. februar

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2021? Sortland kommune tar nå i mot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2021. Les mer