Søk Fortums VinnVind-midler innen 15. september 2019. VinnVind-midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak.

Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

Hvem kan motta midler
I avtalen er områdene med gårdsnummer 16, 17, 18, 19 og 40 gitt prioritet, men avtalen åpner for at også andre innen Sortland kommune kan tildeles midler.

Her kan du lese avtalen i sin helhet: Agreement on administration of windrelated local community support in Sortland municipality 

Fortums VinnVind-midler skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privat næringsliv, privatpersoner, politisk motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse. 

Behandling av søknadene
Kulturfabrikken Sortland KF er et kommunalt foretak som har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren i Sortland kommune. Søknader om bevilgning fra Fortums VinnVind-midler behandles av Kulturfabrikken som innstiller til fordeling av støtte.

Fortum/Ånstadblåheia vindpark godkjenner tildelingen. Det må forventes at det går noe tid fra søknaden sendes til endelig tildeling er klar. 

Midlene kan deles mellom flere tiltak eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak. Kulturfabrikken kan foreslå å overføre midler til neste tildelingsår hvis det er for få søknader i inneværende år som oppfyller kriteriene tilstrekkelig.

SØKNADSFRIST: 15. september 2019
Søknaden sendes per e-post til postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Tidsplan
Administrasjonen i Kulturfabrikken vil gå gjennom søknadene i siste halvdel av september og forberede saken for styrebehandling. Sakspapirene sendes ut senest en uke før styremøte. Styret i Kulturfabrikken Sortland vil behandle innstillingen i styremøte 22. oktober (flyttet fra 8. oktober). Deretter blir innstillingen oversendt Fortum/Ånstadblåheia vindpark. I følge avtalen skal Fortum innen 30 dager avgjøre om de godkjenner tildelingen.

Foto: Fortum/Ånstadblåheia vindpark

Flere Aktuelt

Gavekort - julepresangen som gleder hele året!

Med gavekort kan du gi opplevelser i gave! Med gavekort kan du betale for både konsert-, teater- og kinobillletter, og alt av kinogodterier, mat og drikke i Kulturkaféen. Les mer

Kulturfabrikkens vårprogram

Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland, Lars Monsen, Marthe Valle, Aiming for Enrike, Ingeborg Gillebo, Håvard Stubø, Kevin Kildal, Ola Bremnes, Eldbjørg Raknes og Per Sundnes er bare noen av dem du kan oppleve på Kulturfabrikken i løpet av våren. Les mer

Åpningstider i jula 2019

I forbindelse med jula har Kulturfabrikken siste dag med ordinær åpningstid søndag 22. desember. I romjula holder Sortland kino og Kulturkaféen åpent for filmvisninger og konserter. Biblioteket og Sortland museum har julestengt. Første dag med ordinær åpningstid i 2020 er torsdag 2. januar. Les mer