Fortums VinnVind-midler for 2020 er på tilsammen kr 500 000. Søknadsfristen er 15. august 2020. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak.

Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

Les hele avtalen her.

Fortums VinnVind-midler skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privatpersoner, politisk motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse.

Les mer og last ned søknadsskjema med beskrivelse av krav til søknad og vedlegg her.

Søknad med vedlegg sendes til 
Kulturfabrikken Sortland KF, boks 117, 8401 Sortland eller
elektronisk på e-post: postmottak@kulturfabrikkensortland.no 

innen fristen 15. august 2020. 

Flere Aktuelt

Kultursamarbeidet i Vesterålen inviterer til workshop!

Vesterålen kultursamarbeid ønsker å samle Vesterålens kulturaktører og samfunnsaktører til en felles workshop for å kunne spille inn prosjektideer fra Vesterålen til kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024. Les mer

Søk Fortums VinnVind-midler før 15. august 2020!

Fortums VinnVind-midler for 2020 er på tilsammen kr 500 000. Søknadsfristen er 15. august 2020. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Les mer

Søk regibistand innen 15. juni!

Trenger ditt lag, forening, kor, orkester, teatergruppe eller revylag hjelp til regi høsten 2020? Søk hjelp fra sceneinstruktørene før 15. juni! Les mer