Vil du opptre/arrangere kulturarrangement for eldre i 2023? Sortland kommune tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den kulturelle spaserstokken 2023. Søknadsfrist er 5. mars.

Den kulturelle spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre, og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren, nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.

Midlene skal brukes til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer de befinner seg i dagliglivet og skal legge til rette for et samarbeid med omsorgssektoren. Det oppfordres til at målgruppen tilbys sang og musikk som gir gjenkjennelse og deltakelse.

Søknad sendes senest 5. mars til:
Spaserstokk-komitéen: Postmottak@kulturfabrikkensortland.no
Merk e-posten med «Den kulturelle spaserstokken»

Søknaden bør inneholde:

  • Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
  • Informasjon om program/innhold
  • Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener
  • Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
  • Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode o.l.
  • Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2023.

For spørsmål, kontakt Kulturfabrikkens representanter i Spaserstokk-komitéen:
Øystein Bjørstad Lindbeck, fritidsleder, tlf.: 416 65 650
Fredrik Arntsen Haga, produsent, tlf.: 415 87 520

 

Flere Aktuelt

Program for Kulturuka i Sortland 2023

Her kan du lese og laste ned hele programmet for Kulturuka i Sortland 2023. Les mer

Påmelding til Bukta Battle innen 20. mars!

Bukta Battle er i gang igjen, og de ser etter nye unge og lovende band mellom 13-25 år i landsdelen. Bukta Battle er en årlig musikkonkurranse for nordnorske artister og band hvor to vinnere vil motta en fantastisk premiepakke bestående av blant annet et stipend på 10 000 kr hver! Les mer

Søk om Fortums VinnVind-midler for 2023 innen 8. mars!

Nå er utlysningen av VinnVind-midlene for 2023 i gang! Les mer