Slik blir tildelingen av grendehusmidler i 2019.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland slik:

1. Bygdelaget Dalheim Blokken: 20.000,-
2. UL Samhold, grendehus i Storvika: 35.000,-
3. Ungdomslaget Stortind, ungdomshuset på Breines: kr. 20.000,-
4. IL Munin, Selnes bygdehus: 5.000,-
5. Jennestad Samfunnshus AL: 10.000,-
6. Austerlandet Grendelag, grendehuset på Austerlandet, Godfjord: 5.000,-
7. Kleiva bygdehus: 5.000,-
8. UL Solvending, bygdehuset i Sildpollen: 20.000,-
9. Hognfjord grendehus: 30.000,-
10. Indre Eidsfjord grendelag, Eidsfjord grendehus: 20.000,-
11. BL Folkvang, Folkvang bygdehus: 10.000,-
12. Sigerfjord Samfunnshus: 10.000,-
13. Strand ungdomslag: 5.000,-
14. Reinstad Grendelag, grendehus og bedehus på Reinstad, Godfjord: 5.000,-

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Kulturfabrikken KF 2019, sak 73/18, pkt. 1.:

Kommunestyret vedtar rammeoverføring for 2019 på kr. 24 160.000,- til Kulturfabrikken Sortland KF. Innenfor denne rammen settes av kr. 200.000,- som tilskudd til grendehus.

Kulturfabrikken Sortland KF lyste ut kr. 200.000,- i tilskudd til vedlikehold av og mindre investeringer på grendehus i Sortland med søknadsfrist 1. mai. Det kom inn 14 søknader, og det ble søkt tilsammen om kr. 633.778,-.

Tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland ble lyst ut for 4. året på rad i 2019. Styret lyste ut kr. 200.000,- i 2016 og 2017 og kr. 100.000,- i 2018.

I forbindelse med utlysningen av midlene ble følgende kriterier skissert: 
- kostnadsoverslag med finansieringsplan
- beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.)
- minimum være 50% egenfinansiering og et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av  prosjektene 

 

Flere Aktuelt

Overlevering av skulpturen Lyskurve ved den nye brannstasjonen

Vi kan glede oss over enda en skulptur i den blå byen, og kunstkomitéen inviterer til markering onsdag 9. oktober kl. 14 utenfor Sortland brannstasjon. Les mer

Laterna Magica filmkonkurranse

Er du mellom 10 og 20 år? Send inn film til Laterna Magica - filmfestival for barn og unge. Tema for årets festival er «Miljøet vårt!». Vi ønsker alle slags filmer til konkurransen: Reklamefilmer, kriminalfilmer, actionfilmer, sørgelige filmer hvor tårene renner i strie strømmer, skumle filmer som får folk til å fryse på ryggen. Les mer

Høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 er ute til høring og offentlig ettersyn. Lenker til plan og vedlegg finner du her, samt at papirutgave er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek. Høringsfrist er 23. oktober 2019. Les mer