Hva skal vi leve av etter oljen? En del av svaret er at skal leve av det vi levde av i 1000 år før vi oppdaget oljen – nemlig fisk.

Og grunnen er enkel – Norge har kontroll med sjøområder som er like store som fastlands Vest-Europa, med havområder som inneholder noen av verdens alle største fiskebestander. Vi har verdens nest lengste kyst og er nest størst på eksport av sjømat i verden. Nå eksporterer vi årlig sjømat for mer enn 100 milliarder kroner og våre fiskerier har skapt større verdier for landet vårt enn olje og gassutvinning. Forskere har spådd at norsk marin produksjon vil kunne nå en verdi på 550 milliarder kroner i 2050. Er dette troverdig?

Henning Røed er marinbiolog og forfatter. Han har jobbet i over 30 år med hav, fisk, fiskeoppdrett, klima og miljø. Han har blant annet arbeidet hos Fiskerisjefen i Rogaland, i Miljøverndepartementet, i  WWF – Verdens naturfond og i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Praktisk info

Varighet: 1 time

Arrangør: Sortland Museum

Foto: Foto: Maja Hattvang / Cappelen Dam

Billett kjøpes i døra, navn og telefonnummer noteres på egen liste av smittevernhensyn. Lista oppbevares i 14 dager før den makuleres. Kom gjerne i god tid slik at det ikke blir lang kø ved inngangen. Husk rene hender og avstand til andre utenfor din husstand, og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveissykdom.

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis