UNIVI arrangerer HMS LEDERKURS på Sortland 3. april 2020. Kurset gir opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever. Heldagskurset passer for ledere på alle nivåer.

MÅLGRUPPE: Ledere på alle nivå. HR og HMS ansvarlige. 

MÅLSETTING:  Gi grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever. 

PROGRAM:
Systematisk HMS-arbeid og roller i HMS arbeidet
Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter
Metoder i HMS-arbeid  Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
Ergonomi i arbeidshverdagen - sykefraværsoppfølging
Psykososialt arbeidsmiljø
Konflikthåndtering og varsling av kritikkverdige forhold

I undervisningen legges det vekt på caser, diskusjoner og spørsmål. Kursdeltakerne oppfordres til å komme med eksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass. 

Pris: Ta kontakt med UNIVI for pris og mer informasjon, eller se kursbeskrivelse på UNIVIs hjemmeside.

Påmelding: Nett https://www.univi.no/kurs tlf.: 76 11 05 20 eller post@univi.no

Praktisk info

Varighet: kl. 08:00 - 15:00

Arrangør: UNIVI

Påmelding: Nett https://www.univi.no/kurs tlf.: 76 11 05 20 eller post@univi.no

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis