Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Frivillige lag og foreninger

Kulturfabrikken kan tilby frivillige lag og foreninger:
 • Foreningspris for rom og saler i Kulturfabrikkens lokaler
 • Gratis markedsføring via Kulturfabrikkens kanaler (se mer info nedenfor)
 • Profesjonell hjelp og rådgivning til produksjoner
 • Kurs og profesjonell arrangementsstøtte
 • Treffpunkter som dialogmøter og samarbeidsprosjekter som Kulturuka, 17.mai-feiring, Kulturminnedagene m.m.
 • Gratis bruk av undervisningsrom hvis foreningas aktiviteter oppfyller kravene til VO-midler
 • Bruke Kulturkaféen gratis som samlingssted for medlemmer og styremøter i Kulturkaféens åpningstid

BILLETTSALG: Skal ditt lag/forening leie lokaler hos Kulturfabrikken og ha billettsalg til arrangementet, skal Kulturfabrikkens billettsystem benyttes. 

ANDRE STEDER: Ditt lag/forening kan bruke Kulturfabrikkens billettsystem til forhåndssalg av billetter i lokaler som ikke kan tilby eget billettsalgssystem. Merk at eBillett krever en avgift per solgte billett. Kontakt produsent Fredrik Haga for mer informasjon.

 

MARKEDSFØRING

Kulturfabrikkens markedsføringshjelp gjelder de arrangementene som formidles gjennom Kulturfabrikkens billettsystem og/eller rombookingssysstem (både gratis- og betalarrangementer), og omfatter:

 • Arrangementpost på Kulturfabrikkens nettside
 • Anledning til å ha digital plakat på Kulturfabrikkens plakatskjermer (format: 1080 (bredde) x 1920 (høyde) piksler JPEG 72 dpi)
 • Arrangementet legges inn på kulturkalenderen til Kultursamarbeidet i Vesterålen (Denne kulturkalenderen er p.t. ikke i drift)
 • Arrangementet legges inn på kulturkalenderen hos VOL.no og vises en periode i karusellen på forsiden
 • Facebook-event for arrangementet kan knyttes til på Kulturfabrikkens Facebook-side
 • Facebook-post kan deles i Kulturfabrikkens nettverk

 

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Oversikt over lag og foreninger i Sortland: Sortland foreningsportal (driftet av Sortland Frivilligsentral)

Om frivillighet på nettsiden til Sortland kommune

Kommende arrangementer

newsletter-hr
gavekort-hr