Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Frivillige lag og foreninger

Kulturfabrikken kan tilby frivillige lag og foreninger:
  • Ideell pris for rom og saler i Kulturfabrikkens lokaler
  • Gratis markedsføring via Kulturfabrikkens kanaler (se mer info nedenfor)
  • Profesjonell hjelp og rådgivning til produksjoner
  • Kurs og profesjonell arrangementsstøtte
  • Treffpunkter som dialogmøter og samarbeidsprosjekter som Kulturuka, 17.mai-feiring, Kulturminnedagene m.m.
  • Gratis bruk av undervisningsrom hvis foreningas aktiviteter oppfyller kravene til VO-midler
  • Bruke Kulturkaféen gratis som samlingssted for medlemmer og styre i Kulturkaféens åpningstid

Skal ditt lag/forening leie lokaler hos Kulturfabrikken og ha billettsalg til arrangementet, skal Kulturfabrikkens billettsystem benyttes.

Ditt lag/forening kan bruke Kulturfabrikkens billettsystem til forhåndssalg av billetter i lokaler som ikke kan tilby eget billettsalgssystem. eBillett krever en avgift per solgte billett. 

MARKEDSFØRING

 

Om frivillighet på nettsiden til Sortland kommune

På kino nå

Les mer Gratis
Gratis