Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Frivillige lag og foreninger

Kulturfabrikken kan tilby frivillige lag og foreninger:
  • Ideell pris for rom og saler i Kulturfabrikkens lokaler
  • Gratis markedsføring via Kulturfabrikkens kanaler (se mer info nedenfor)
  • Profesjonell hjelp og rådgivning til produksjoner
  • Kurs og profesjonell arrangementsstøtte
  • Treffpunkter som dialogmøter og samarbeidsprosjekter som Kulturuka, 17.mai-feiring, Kulturminnedagene m.m.
  • Gratis bruk av undervisningsrom hvis foreningas aktiviteter oppfyller kravene til VO-midler
  • Bruke Kulturkaféen gratis som samlingssted for medlemmer og styre i Kulturkaféens åpningstid

Skal ditt lag/forening leie lokaler hos Kulturfabrikken og ha billettsalg til arrangementet, skal Kulturfabrikkens billettsystem benyttes.

Ditt lag/forening kan bruke Kulturfabrikkens billettsystem til forhåndssalg av billetter i lokaler som ikke kan tilby eget billettsalgssystem. eBillett krever en avgift per solgte billett. 

MARKEDSFØRING

 

Om frivillighet på nettsiden til Sortland kommune

På kino nå

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Utsolgt
Utsolgt