Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Frivillige lag og foreninger

Kulturfabrikken samarbeider med og legger til rette for aktivitet i frivillige lag og foreninger innen kultur, fritid og idrett.

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Oversikt over lag og foreninger i Sortland: Sortland foreningsportal (driftet av Sortland Frivilligsentral)

Om frivillighet på nettsiden til Sortland kommune

 

KULTURFABRIKKEN KAN TILBY:

 • Foreningspris for rom og saler i Kulturfabrikkens lokaler
 • Gratis markedsføring via Kulturfabrikkens kanaler (se mer info nedenfor)
 • Profesjonell hjelp og rådgivning til produksjoner
 • Kurs og profesjonell arrangementsstøtte
 • Treffpunkter som dialogmøter og samarbeidsprosjekter som Kulturuka, 17.mai-feiring, Kulturminnedagene m.m.
 • Gratis bruk av undervisningsrom hvis foreningas aktiviteter oppfyller kravene til VO-midler
 • Bruk av Kulturkaféen gratis som samlingssted for medlemmer og styremøter i Kulturkaféens åpningstid

BILLETTSALG: Skal ditt lag/forening leie lokaler hos Kulturfabrikken og ha billettsalg til arrangementet, skal Kulturfabrikkens billettsystem benyttes. 

ANDRE STEDER: Ditt lag/forening kan bruke Kulturfabrikkens billettsystem til forhåndssalg av billetter i lokaler som ikke kan tilby eget billettsalgssystem. Merk at eBillett krever en avgift per solgte billett. Kontakt produsent Signe Johansen for mer informasjon.

MARKEDSFØRING: Kulturfabrikkens markedsføringshjelp gjelder de arrangementene som formidles gjennom Kulturfabrikkens billettsystem og/eller rombookingssysstem (både gratis- og betalarrangementer), og omfatter:

 • Arrangementpost på Kulturfabrikkens nettside
 • Anledning til å ha digital plakat på Kulturfabrikkens plakatskjermer (format: 1080 (bredde) x 1920 (høyde) piksler JPEG 72 dpi)
 • Arrangementet legges inn på kulturkalenderen til Kultursamarbeidet i Vesterålen (Denne kulturkalenderen er p.t. ikke i drift)
 • Arrangementet legges inn på kulturkalenderen hos VOL.no og vises en periode i karusellen på forsiden
 • Facebook-event for arrangementet kan knyttes til på Kulturfabrikkens Facebook-side
 • Facebook-post kan deles i Kulturfabrikkens nettverk

 

 

Kommende arrangementer

newsletter-hr
gavekort-hr