Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Sortland bygdebok

Sortlands gårds- og slektshistorie er utgitt i fem deler. Kultursamarbeidet i Vesterålen i samarbeid med kommunene har igangsatt et prosjekt for digitalisering av utgivelsene på sikt

Johan I. Borgos er forfatter av gårds- og slektshistoria for Sortland. Asmund Andreassen har vært billedredaktør for del 1 og 2 og Karin Hay White har illustrert del 1.Museum Nord har hatt billedredaksjonsansvaret for del 3-5 og Atle Paulsen har illustrert delene 2-5.Idar Nilssen har vært karttegner for delene 2-5.
Det ble gjennomført et viktig innsamlingsarbeid i forkant, og her bidro blant annet Birger Natland, Erling Rise og Aslaug Holten.

Bøkene er delt i kapitler som omfatter ett gårdsnummer (en matrikkelgård).
 Hvert kapittel inneholder:
• En kort beskrivelse av gården
• Historia til gården og folket der, fra ca. 1600 til 1950
• Slektstabeller som dekker det samme tidsrommet

Bakerst i hver bok er det registre over hovedpersonene i de familiene som er omtalt, samt lister over alle innflyttere, sortert etter fødested.

Slektstabellene inneholder en rekke opplysninger til hjelp for dem som forsker på slekta si:
• Foreldre og fødested til innflyttere
• Hvor det ble av utflyttere

Del 1 (2001)
 Omhandler gårdene Lille Rise, Store Rise, Holand, Bø og Steiro.

Del 2 (2005)
 Omhandler gårdene fra Sortland t.o.m. Vik.

Del 3 (2007)
 Omhandler Eidsfjorden.

Del 4 (2011)
 Omhandler gårdene fra Gåsbøl til og med Osvoll og gårdene i Godfjord.

Del 5 (2012)
 Omhandler gårdene fra Kjerringnes til Rødsand.

Priser

Tittel Beskrivelse Pris
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 1 Rise - Steiro  kr 450,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 2 Sortland - Vik  kr 450,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 3 Eidsfjord  kr 450,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 4 Gåsbøl - Osvoll/ Kinn - Røkenes  kr 500,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 5 Kjerringnes - Rødsand kr 450,-

 

Bøkene kan kjøpes i informasjonsskranken på Kulturfabrikken. For bestilling: kultur@kulturfabrikkensortland.no

newsletter-hr
gavekort-hr