Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Sortland historie, "Swartalande"

"Swartalande" - tittelen på bind 1 av den generelle historia i Sortland, omhandler Sortland sogn fra de eldste tider opp til 1720 e.Kr. Boka inneholder også artikler om geologien og klimaet i Sortland og området rundt.


"Swartalande" er ei allmen historie og boka gir et riss av kulturhistoria langs Sortlandssundet. Den endret seg mye fra da menneskene levde av det jakt og fiske kunne gi dem, til de tok til å dyrke rundt boplassene.


Økologisk historie

"Swartalande" er også ei økologisk historie hvor det er lagt vekt på å rekonstruere samspillet mellom ressursene og innbyggernes levemåte i Sortland. Bosetninga langs Sortlandssundet gikk i flere bølgedaler, særlig i seinmiddelalderen (1350-1430-tallet), men også på 1600-tallet. Misvekstår betød armod og sult. I slike år maktet ikke mennene å betale sin skatt og færre giftet seg. Men etter misvekstårene fulgte det atter gode år, noe som igjen bidro til vekst og velstand blant sortlendingene. Foruten historia til den norske bumannsbosetninga tar boka og opp den eldste samiske bosetningshistoria i området.

Forfatter: Helge Guttormsen
Illustratør: Kyrre Dahl

Pris

Boka koster kr 250,-

Bestille eller kjøpe bøker

Bygdebøkene kan kjøpes i skranken på Kulturfabrikken. For bestilling: kultur@kulturfabrikkensortland.no.  

newsletter-hr
gavekort-hr