Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Priser og stipend

Styret for Kulturfabrikken KF deler ut kultur- og idrettspris og kultur- og idrettsstipend annet hvert år.

FORMÅL

Kultur- og idrettsprisen skal være en honnør til personer eller lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i en eller flere kultur- og idrettsaktiviteter. 
Kultur- og idrettsstipendordningen skal fortrinnsvis stimulere og være til hjelp for utøvere o.a. som har vist evner og interesse innenfor en eller flere kunst-/kultur- og idrettsaktiviteter. 
Styret for Kulturfabrikken Sortland KF forvalter ordningen.


I 2019 lyses kultur- og idrettsprisen ut.

TIDLIGERE UTDELINGER

Kulturprisen i Sortland har vært delt ut i alt 16 ganger i tidsrommet 1985 til 2012, og kulturstipend 8 ganger i samme tidsrommet til i alt 17 personer. I 2016 ble det delt ut idrettspris, og fra og med 2017 ble ordningen med priser og stipend vedtatt samordnet, og deles ut vekselsvis annet hvert år. 

 

(vedlegg: vedtektene + oversikt over prisvinnere)

newsletter-hr
gavekort-hr