Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Støtte til vedlikehold av bygdehus

Årlig tildeler styret i Kulturfabrikken i støtte til vedlikehold og mindre investeringer av bygdehus og forsamlingslokaler.

Tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland har vært fordelt siden 2016. Til sammen 500.000,- er fordelt til 13 grendehus/bygdehus over 3 år.

KRITERIER

Følgende kriterier legges til grunn ved fordelingen:
Søknaden må inneholde et kostandsoverslag med finansieringsplan, beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.), og minimum 50 % egenfinansiering. Det er videre satt et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av prosjektene.

Det lyses ut støtte for 2019 med forbehold om kommunestyrets tildeling av budsjettrammen for neste år.

newsletter-hr
gavekort-hr