Kulturfabrikken flagger ved hovedinngangen.

Venneforeningas støtteordning

Venneforeninga for Kulturfabrikken gir støtte til dekning av husleie for arrangement på Kulturfabrikken for barn og unge, eller arrangement som fremmer inkludering av flyktninger.

HUSLEIESTØTTE

Barn og unge som arrangerer ting i Kulturfabrikken har mulighet til å søke om støtte for å få dekket husleien fra Venneforeningen. Det kan gis støtte også til arrangement som fremmer inkludering av flyktninger. Støtte kan gis til både lag/foreninger eller enkeltpersoner. Søknader sendes senest 1 måned før arrangementet/ tiltaket finner sted, og behandles fortløpende. 

Søknadsskjema kan du laste ned her.

Har du spørsmål kan du kontakte Werna Steffensen i Venneforeningen på werna.steffensen@vkbb.no eller tlf. 997 77 607.

OM VENNEFORENINGA

Venneforeningen for Kulturfabrikken ble stiftet 24.09.2008 og har som formål å være er en støtte for driften og aktiviteter i Kulturfabrikken. Venneforeningen bidrar blant annet som frivillig vertskap ved arrangement i Kulturfabrikken. Godtgjørelse for å være vertskap sammen med inntekter fra Grasrotandelen fordeles i husleiestøtte.

newsletter-hr
gavekort-hr