Kulturminner forbinder vi gjerne med gravhauger, vikingskip og stavkirker. Samtidig preges våre omgivelser stadig mer av ubehagelige minner som havsøppel, miljøgifter og samtidsruiner. Hvorfor regnes ikke de som vår kulturarv?​

«Arv» inviterer til å tenke nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig skillet mellom søppel og kulturminne, og kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare? Med andre ord, kan vi velge bort brysomme ting og dermed rense kulturarven for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige?

Utstillingen er basert på forskningsprosjektet til samtidsarkeologene Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir ved UiT Norges arktiske universitet, og er designet av arkitekt og kunster Joar Nango. I «Arv» fortelles historien om seks steder nord i Norge, Russland og Island. Her har forskerne undersøkt moderne ruinlandskap og havsøppel. Gjennom gjenstander, fotografier, film og korte tekster tar den opp viktige spørsmål knyttet til vår forståelse av kulturarv.

«Arv» ble laget til og første gang vist i forbindelse med 50-årsjubileet til UiT, Norges arktiske universitet og 25-årsjubileet til Senter for grunnforskning, CAS, i 2018. I tillegg ble utstillingen i 2019 vist ved det prestisjetunge Humboldt universitetet i Berlin. Utstillingen skal nå stå på Sortland Museum fram til 21. mars.

Foredrag med arkeolog Bjørnar Olsen settes opp på et senere tidspunkt.

Praktisk info

Arrangør: Sortland Museum

ÅPNING LØRDAG 11. JANUAR KL. 12.00
Prosjektleder for «Uregjerlig Arv», Cathrine Paus, vil foreta den offisielle åpningen av utstillingen lørdag 11. januar kl. 12. Det vil også bli musikalske innslag. Åpningsarrangementet er åpent og gratis for alle.

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis