Velkommen til bokslipp av Johan Borgos nye bok, Samer ved storhavet. Borgos vil innlede til boka, og det blir mulig å samtale med forfatteren etterpå. Boka blir til salgs i museumsbutikken hos Sortland Museum.

Hva kjennetegner den samiske befolkningen vest for Tjeldsundet?

Historiker Johan Borgos har gitt ut en rekke bygdebøker og er en aktiv foredragsholder om samisk kultur og historie i Vesterålen. Tidligere har han skrevet heftet «De er her ennå» om Vesterålens sjøsamiske historie.

Nå har Borgos skrevet en bredt anlagt bok om samisk historie vest for Tjeldsundet. I boka tegner han bildet av ei tallrik folkegruppe med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur, enten kildene kaller dem fjellsamer, markesamer eller sjøsamer. Næringene deres omfatter alt fra tamreindrift og havfiske til duodji, båtbygging, gårdsdrift og smedarbeid, og ikke minst handel med norske naboer.

Forfatteren forklarer at en av grunnene til at boka er viktig er at den legger et grunnlag for økt revitalisering av den samiske kulturen i regionen. – Arbeidet med boka har gått ut på å utnytte alle tilgjengelige kilder for å skape et mest mulig heilhetlig bilde av samene i regionen.
– Jeg har arbeidd med samisk historie siden først på 1980-tallet, de første årene som en del av bygdebokarbeidet. Skrivinga av denne boka begynte for ett år siden, forteller Johan Borgos.

Boka har en temadel om levesett og kulturhistorie, en områdedel som forteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820, og en slektsdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820. De to siste delene vil være nyttige hjelpemidler for alle som leiter etter samiske slektsrøtter i en periode med vanskelig tilgjengelige kilder.

Johan Ingvald Borgos er født i 1939 i Øksnes. Han er historiker, lærer og tidligere bygdebokforfatter med 14 bygdebøker for kommunene Andøy, Sortland og Øksnes bak seg.

Samer ved storhavet er utgitt på Orkana forlag.

Praktisk info

Varighet: kl. 12-14

Arrangør: Sortland museum, Orkana forlag og Sortland bibliotek

Foto: Jensine Knudsen fra Eidsfjorden og noen av melkereinene hennes. Fotoarkiv: Sortland Museum

Kl. 14.00 samme dag er det konsert med Åtgaum i Kulturkaféen. Les mer om og kjøp billett til konserten Vestannaviser her.

Anbefalinger