Frivillighetsseminar i regi av Kulturfabrikken Sortland KF og Nordland fylkeskommune

2022 er Frivillighetens år. Kulturfabrikken Sortland KF har gleden av å ønske velkommen til formiddagsseminar om frivillighet i Vesterålen - i Blåboksen, Kulturfabrikken Sortland 15. oktober. Seminaret arrangeres sammen med Nordland fylkeskommune (NFK). NFK kommer for å samle innspill til arbeidet med Regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn.

Program for seminaret:
- Åpning v/ Christian Torset - Fylkesråd for kultur, klima og miljø
- Bjørn Lindstad - Frivillighet Norge.  "Dialog og samhandling mellom kommunene og frivillige lag og foreninger"
- Lunsj: Gratis mat, prat og erfaringsutveksling i Kulturkafeen
- Informasjon om og innspill til Regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn v/ Nordland fylkeskommune
- Bodø 2024
- Vesterålske erfaringer når det gjelder rekruttering, integrering, økonomi, etc. – i lys av pandemiperioden.   3 gode eksempler fra lag og foreninger.


Målgruppen for seminaret:  - Deltakere i frivillig sektor, alle som jobber med frivillighet, samfunnsengasjerte Vesterålinger, næringsliv,  m.fl.
Deltakelse er gratis, men med forhåndspåmelding på grunn av lunsj servering.
Pris for deltakelse: GRATIS - PÅMELDING HER
Påmeldingsfrist fredag 14. oktober

Praktisk info

Varighet: 3 timer

Servering: Lunsj

Arrangør: Kulturfabrikken Sortland KF og Nordland fylkeskommune

Anbefalinger

newsletter-hr
gavekort-hr