Sped- og småbarnstiden er intens, og mange opplever helt nye sider av seg selv når de blir foreldre. I pappagruppa ønsker vi å gi nye fedre en arena for å dele egne- og høre om andres erfaringer. Det er ikke så mange tilbud i etterkant av en fødsel som er laget for fedre. Vi ønsker å gjøre noe med det!

OPPDATERING: Du er velkommen med og uten barn, og du kan melde deg på underveis! 
OBS: Fyll ut påmeldingsskjema så får du nødvendig info via sms.

Fedre møter ofte utfordringer som er forskjellige fra mødrenes utfordringer. Pappagruppa er mest et sosialt møtepunkt, der vi innleder med å snakke litt om ett av forskjellige temaer, dele erfaringer og snakke om utfordringer. Du kan også komme med forslag til temaer når du deltar. Det er fullt mulig å delta i flere runder om det er ønskelig.

Vi har fått tilbakemeldinger om at det sosiale aspektet har vært det aller viktigste for de som har deltatt. Derfor ønsker vi å ikke bare nå ut til nybakte fedre, men også invitere med fedre som har litt eldre barn.

Temaer vi har tenkt på:

  • Tilknytning - kommunisere med og forstå noen som ikke kan snakke
  • Rolle, identitet og aksept
  • Søvn og utmattelse
  • Følelser - både vanskelige og gode
  • Sex og intimitet, endringer i parforholdet
  • Balanse i jobb og familieliv
  • Finne glede i å være far

Vi som leder gruppa er helsepersonell og har taushetsplikt ihht helsepersonelloven. Dere som deltar har moralsk taushetsplikt - vi forventer at det vi deler i gruppa blir i gruppa. Trygghet tar litt tid å skape, men blir alltid bedre når det er kultur for å dele av seg selv.

Vi møtes på fredager kl. 12.00-13.30 i Teket på biblioteket i Kulturfabrikken.
 
Påmelding: Via kontaktskjema: https://bit.ly/Påmelding_Pappaslabberas_mai24

Andreas Lande, mobil: 952 64 342
Lars Rune Strandskog, mobil: 952 64 227
Randulf Nedrum, mobil: 451 71 747

Praktisk info

Varighet: 1 time 30 minutter

Arrangør: Sortland kommune

Anbefalinger

newsletter-hr
gavekort-hr