Velkommen til kunsthappening på Kunstnerhuset under jazzfestivalen!
AiR Vesteraalen (AiRV) inviterer til performance, prat, utstilling og kunstvandring lørdag 24.september kl 12.00.
 
Deana Kolencikova (Slovakia/Frankrike) reiser verden rundt og setter opp lekne og humoristiske installasjoner i det offentlige rom, og baserer seg i stor grad på interaksjoner og dialog med publikum. For Anna Borrie (New Zealand/Spania) er samfunnsengasjement og bærekraft viktige stikkord i sitt kunstnerskap. Begge kunstnere tar tak i hvordan Sortland som by fremstår i dag, og hvordan den kan komme til å se ut i fremtiden.
 
Om kunstnerne:
Deana Kolencikova er en 31 år gammel kvinne fra Frankrike. Hun har reist verden rundt og satt opp lekne og humoristiske installasjoner i det offentlige rom, gjort performancer og såkalte "interventions". I Sortland blir hennes prosjekt "The Sunken House" en tydelig forlengelse av Blåbyen og Skrift på blå bunn og et synlig spor i Sortland sentrum som får en til å stoppe opp og tenke på hvordan framtiden kan bli. "Traffic in your heart" får en nok mer til å tenke på hvordan Sortland sentrum har litt, med en humoristisk vri.
 
Anna Borrie er 37 år gammel, bor i Spania, men kommer opprinnelig fra New Zealand. Bærekraft og samfunnsutvikling er en fellesnevner i hennes kunst. Borrie har blitt veldig interessert i Sortlands historie, og vil med sitt "Nåtidsprosjekt" vise Sortlands utvikling hvor publikum kan få ta en aktiv del i kunstverket selv.
 
Dette er to kunstnere som svarer godt til AiRVs mål for Sortland: å forsterke det kunstneriske innholdet i Sortland by, og la den inkludere både fortidens og nåtidens “byrom”. Prosjektet kan hjelpe til med å skape en følelse av fornyelse av den blå byen - en invitasjon til kreativitet og utvikling, men også en bevaring av våre kollektive minner og tradisjoner, og en sterkere felles identitet.
 
Hovedvertskap for oppholdet er Sortland kommune v/Mona Dahl og Gerdas hus v/Jørun Drevland, samt prosjektleder for AiRV, Hanne Fredheim. Takk til Sortland kommune, GAIA Vesterålen, Sortland historielag, GNIST og Sortland jazzfestival for samarbeid og god hjelp!
AiRV eies av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Museum Nord. Det er finansiert av Sparebanken Nord-Norge Samfunnsløftet, Nordland Fylkeskommune, Kulturrådet Norsk Kulturfond, og Bø-, Øksnes-, Andøy-, Sortland- og Hadsel kommune.

Praktisk info

Varighet: 1 time

Arrangør: AiRV og Sortland Jazzfestival

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis