Hva gjør ungdommer 12-15 år på lørdager? Denne gjengen har dette skoleår møtes på musikklinja til intense samspilløvinger, og nå er de klare til å dele med publikum det de har jobbet med i vinter.

De deltar på det som heter «Fordypningstilbud i musikk» som er et regionalt kulturtilbud til dyktige musikkelever. Det er MUSAM ved Vesterålen Regionråd som skaper tilbudet i samarbeid med kulturskolene i Vesterålen og Musikklinja ved Sortland videregående skole. Det er sjette året Vesterålen har et slikt tilbud, og det er 13 ungdommer som deltar fra kommunene i Vesterålen og Lødingen.

Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen og Musikklinja ved Sortland vgs

Praktisk info

Varighet: 1 time

Anbefalinger