Hermetikken

Hermetikken er et av våre mer populære lokaler på huset, og dette møterommet blir brukt til alt fra møter, konferanser, debatter, foredrag og vår ukentlige Ungdomsfabrikk. Her er det også mulighet å leie kjøkkenet vedsiden av, slik at du også kan bruke rommet til servering, fest, konfirmasjon, middager, og mye mer. 

 

Størrelse

Rommet er ca. 72 m2

Utstyr

Veggfestet projektor

Whiteboardtavle

Konferansebord og stoler

Tv-skjerm

(Annet utstyr som flip-over, skypeoppsett, mikrofoner, etc. kan settes inn ved behov) 

Eksempel på oppsett

30 personer i klasseromsoppsett (bord og stoler)
40 personer i kinooppsett (kun stoler)
22 personer i hesteskooppsett (u-bord)