Sortland kulturskole

Kulturskolen tilbyr undervisning i dans, teater, bildekunst og musikk.
Da Norge gikk tilbake til en normal hverdag hvor (nesten) alle restriksjoner er opphevet, gjelder dette selvsagt også kulturskolen. Bl.a. forholder vi oss ikke lenger til trafikklysmodellen som vi har fulgt siden mai i fjor, og vi behøver heller ikke holde én meters avstand.

Men noen viktige tiltak gjelder fremdeles:
  • Vi holder oss hjemme ved sykdom
  • Vi har god hånd- og hostehygiene
Også våre forestillinger vil nå foregå uten de restriksjonene vi er blitt vante til

    

Kommende arrangementer