Betalingssatser for kulturskolens tjenester

Alle betalingssatser i kulturskolen fastsettes av kommunestyret.
  • For tiden (februar 2021) er satsene:

Normal elevplass kr 1375,- pr. halvår
Instrumentleie kr 200,- pr. halvår
Materialavgift kunstundervisning kr 150,- pr. halvår
Søsken-/flerfagsmoderasjon: 25%

Egne satser for:
Karusell og en del andre kurs av noe varighet kr 800,-pr. halvår (satsen kan variere etter omfang)
Musikk fra livets begynnelse kr 400,- pr. kurs
Shivago kr 500,-

Fakturering skjer to ganger årlig, normalt rundt h.h.v. høst- og vinterferien.

Søsken- eller flerfagsmoderasjon er bare mulig dersom elevene er registrert med samme betaler.