Kontakt

Søknad om utstilling kan gjøres ved henvendelse både til administrasjonen i Kulturfabrikken og til styret for Sortland kunstforening. Endelig program settes av programrådet for Ariblå

KONTAKTINFORMASJON

Sortland kunstforening: ??

Administrasjonen i Kulturfabrikken KF: mona@kulturfabrikkensortland.no.

Programrådet har 2 - 3 møter i året avhengig av antall søknader og aktivitet. Dato for neste møte fås ved henvendelse til administrasjonen v/ mona@kulturfabrikkensortland.no.

Kommende arrangementer

newsletter-hr
gavekort-hr