Programrådet

Programrådet for Ariblå er oppnevnt av styret for Kulturfabrikken KF og legger programmet for utstillingene som arrangeres i galleriet.

 Mandat

  • Utarbeide kunstplan for Ariblå
  • Ha det kunstfaglige ansvaret for programmet for galleriet
  • Behandle søknader om utstillinger på galleriet, og samtidig
    bidra aktivt til at galleriet får utstillinger
  • Delta i planlegging/ utvikling av utstillinger på Kulturfabrikken

    Rådet konstituerer seg selv
    Sortland Kunstforening skal være representert i programrådet.

Sammensetning

1-2 representanter fra Sortland Kunstforening
1 representant med erfaring fra galleridrift
1 representant fra kunstnermiljøet
1 representant fra administrasjonen

Kommende arrangementer

Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr