Andre ungdomstilbud

Andre ungdomstilbud i Sortland

Sortland er et sted med mange fritidsaktiviteter for barn og unge, hovedsaklig gjennom en stor frivillig sektor.
Sortland kommunes hjemmesider finner du nærmere informasjon om hvilke tilbud som er tilgjengelig.

På kino nå