Sortland ungdomsråd

Ungdomsrådet holder hus på Kulturfabrikken

Sortland ungdomsråd er et politisk organ i Sortland kommune. Ungdomsrådet skal sikre at ungdommens stemme høres i saker som vedrører dem i Sortland.

Ungdomsrådet avholder sine møter på Kulturfabrikken og har 8 faste møter i året. For 2019 er disse møtene mandager kl 15.30 i Hermetikken. Årets møtedatoer: 4. februar, 11. mars, 29. april, 27. mai, 2. september, 7. oktober, 18. november.

Sortland ungdomsråd består av 15 medlemmer som bor i, eller går på skole i Sortland.

Kontaktinformasjon:

Leder: Oda Regine Elvenes
Telefon 95433782
e-mail: oda.regine.elvenes@gmail.com

Nestleder: Eskil Jakobsen
Telefon: 97809157
e-mail: eskil.jakobsen@hotmail.com

Sekretær: Tommy Amundsen, Kulturfabrikken
Telefon 90836734
e-mail tommy@kulturfabrikkensortland.no

På kino nå