Styret i foretaket

Kulturfabrikken Sortland KFs styre velges for fire år av gangen og består av syv medlemmer med personlig vara.

Medlemmene utgår av kommunestyret i tillegg til at det velges ansatterepresentant med vara, samt at representant fra Idrettsrådet, Ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

newsletter-hr
gavekort-hr