Visjon og mål

Vi skaper gode møteplasser ilag! Kulturfabrikken Sortland KF skal være en ledende formidler og utvikler innen kultur, kunst, idrett og fritid. Gjennom virksomheten skal vi bidra til å skape møteplasser ilag med innbyggere og besøkende med mål om å fremme folkehelse, styrke lokaltilhørigheten, og bidra til å gjøre kommunen og regionen synlig og attraktiv.

Overordende mål:

Kulturfabrikken Sortland KF skal tilby:
-grenseløse møtesteder for aktivitet, kreativ utvikling og opplevelser ilag

Kulturfabrikken Sortland KF skal være:
-samarbeidsressurs for innbyggere, frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager

Kulturfabrikken Sortland KF har:
-en kultur for bærekraft i Kulturfabrikken

Les Kulturfabrikkens virksomhetsplan her: Virksomhetsplan 2021-2024 Kulturfabrikken Sortland KF

 

newsletter-hr
gavekort-hr