Tips og triks som student

Som student er du hjertelig velkommen til å studere i bibliotekets lokaler.

Sitteplasser

Vi har studieplasser både i voksenavdelinga og ungdomsavdelinga, samt et grupperom i 2.etasje. Det er ikke mulig å reservere plass, først til mølla gjelder. Etterhvert vil det bli to grupperom, oppholdsrom og kjøkken i Gerdas hus.

Skulle det derimot være fullt kan det hende vi har andre rom tilgjengelige. Ta kontakt med informasjonsskranken i 1. etasje for å forhøre deg.

 

Meråpent bibliotek for studenter

Trenger du en ekstra lang studiedag for å komme i mål er det mulighet å fortsette og studere etter bibliotekets stengetid.

Dette er mulig følgende dager:

Tirsdag 16.00- 19.00

Onsdag 16.00- 20.00

Torsdag, langåpent til 19.00

Fredag 16.00-17.00

Ta kontakt med en bibliotekar før stengetid for å avtale dette nærmere.

Pensumlitteratur 

I hovedsak låner Sortland bibliotek inn pensumlitteratur på fjernlån. Utlånstid er 4 uker og som oftest er det mulighet for forlenging. Er det andre lånere som står i kø, vil forlenging ikke være mulig. For innlån av litteratur; send oss gjerne pensumlisten din til bibliotek@kulturfabrikkensortland.no Vær klar over at pensumlitteratur kan også lånes fra ditt studiested eller fra Universitetsbiblioteket Vesterålen.

Hvis du er privatist og trenger pensumbøker for fag på Videregående skole, ta kontakt med biblioteket ved Sortland Videregående skole.

Ressurser

Informasjonskompetanse er ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når det er nødvendig å skaffe mer informasjon og til å fremskaffe og bruke denne informasjonen på en effektiv og etisk måte. Informasjonskompetanse er et sentralt begrep innenfor bibliotek- og arkivfag, og opplæring i informasjonskompetanse er en oppgave for bibliotekene.Kilde: Store norske leksikon: https://snl.no/informasjonskompetanse

Kildekritikk er å vurdere avsenderen av et stykke informasjon og hvor troverdig informasjonen er. Kildekritikk benyttes både av de som bruker medier og av de som lager medieinnhold.Kilde: Store norske leksikon: https://snl.no/kildekritikk

Sunn Skepsis Formålet med portalen er å gi deg som er pasient eller helseinteressert, råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon. Portalen er utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med både pasienter og friske. Gode helsesider finner du bla på Senja Bibliotek

UiT Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket på UiT (UB) tilbyr hvert semester et bredt spekter av undervisning for alle utdanningsnivå (bachelor, master, ph.d.) og ansatte. Vi er fleksible i undervisningsform og de fleste tilbudene er på både norsk og engelsk. 
UB tilbyr blant annet undervisning i informasjonskompetanse, som skal bidra til å gjøre studenter og ansatte godt rustet til å tilegne seg informasjon og vurdere dens kvalitet etter relevans og behov, samt møte universiteter og høyskolers krav og forventinger om læring og akademisk redelighet. UB underviser også i systematiske litteratursøk og holder kurs i referanseverktøyet EndNote. 
UB tilbyr også undervisning og veiledning i ulike temaer knyttet til forsknings- og publiseringsprosessen, f.eks. åpen vitenskap, open access-publisering, publiseringsplaner, forskningsdatahåndtering og datahåndteringsplaner. Denne undervisningen er primært rettet mot ph.d.-studenter og ansatte.

Universitetsbiblioteket Nord Universitet her finner du bla informasjon om å skrive, referere, Canvas mm. Nord Universitet har også filial og bibliotekfilial på Stokmarknes.

Kommende arrangementer

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr