Om personvern

Sortland bibliotek tilfredsstiller kravene i den nye personvernlovgivningen - GDPR. Vær spesielt oppmerksom på at fotoforbud ikke er innført på Sortland bibliotek. Ta kontakt med biblioteket dersom du lurer på noe omkring dette.

Søk etter bøker/Min side trykk her

 

BEHANDLINGSANSVARLIG
Rådmannen i Sortland kommune er behandlingsansvarlig.
Biblioteksjefen er internt ansvarlig.

PERSONVERNOMBUD
Alf Leinan: aleinan@online.no. Mob: 90100080

DATABEHANDLINGENS FORMÅL
Sortland bibliotek skal iht Lov om folkebibliotek ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Personopplysningene samles ikke inn til annet formål enn bibliotekets egen virksomhet, og deles ikke med tredjepart uten særskilt samtykke.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES
Bibliofil lagrer følgende personopplysninger om bibliotekenes lånere: • Navn • Adresse • Evt. midlertidig adresse • Fødselsdato • Kjønn • Telefonnumre • E-postadresser • Valg knyttet til om meldinger ønsket mottatt på e-post, SMS eller som brev • Lånergruppe (barn, voksen osv) • Foretrukket språk • Strekkode • PIN/passord • Hjemmebibliotek • Informasjon om Nasjonalt lånekort er tilknyttet Nasjonalt lånekort • Fødselsnummer (dersom Nasjonalt lånekort er tilknyttet Nasjonalt lånekort eller låneren aksepterer det) • Klasse (dersom låner er skoleelev) • Informasjon om barn (dersom biblioteket og låneren ønsker det) • Informasjon om foreldre (dersom biblioteket og låneren ønsker det) • Opplysning om evt. sperring for lån, samt årsak til sperringen og dato for sperringen • Utløpsdato for Nasjonalt lånekort • Foto av låneren (bare i noen bibliotek) • Melding til låneren • Intern melding om låneren (interesseområder og lignende) • Opplysninger om eventuell avtale om adgang til biblioteket utenom ordinær arbeidstid • Aktive lån • Historiske lån inntil 14 dager etter innlevering, lenger ved individuell avtale med låneren • Utlånsmeldinger (utsendte purringer, erstatningsbrev, reserveringsbrev) • Aktive reserveringer • Aktive fjernlånsbestillinger • Løpende bestillinger av nye tidsskrifthefter • Bruk av nettsted (nettstedloggene slettes ukentlig)


Sortland bibliotek er avhengig av å vite disse opplysningene bla pga oversikt over hvem som har lånt hva, purre bøker, kunne låne fra andre bibliotek og sende informasjon til lånerne.

HJEMMEL FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hovedgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene finnes i personvernforordningens (GDPR) Artikkel 6 1 a): «Den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål». Du skal ha fått informasjon om lagring av personopplysninger og gitt ditt samtykke da du ble registrert som låner. I noen tilfeller bygger også lagringen på GDPR artikkel 6 1 c): «Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt». Bibliotekene er pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå og avleveres til Nasjonalbiblioteket.

UTVEKSLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I Norge utveksles adresseopplysninger og enkelte andre personopplysninger med Nasjonalt lånerregister, en database som gjør det mulig og effektivt å benytte samme lånekort i mange forskjellige bibliotek i Norge. Det utveksles bare opplysninger om lånere som har gitt særskilt samtykke til å være registrert i Nasjonalt lånerregister. Det utveksles ikke opplysninger om lån, reserveringer, gjeld, svartelistinger og andre forhold mellom låner og det enkelte bibliotek. Nasjonalbiblioteket og biblioteksystemleverandørene i Norge står bak Nasjonalt lånerregister, og det foreligger databehandleravtale mellom partene.

INNSYN OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du kan kreve innsyn i personopplysningene som lagres om deg, og du kan også kreve opplysningene rettet eller slettet innen en måned. Vær oppmerksom på at lagring av noen opplysninger er nødvendig for at du kan være låner ved biblioteket. Menyvalget Min side gir innsyn til nesten all informasjon biblioteksystemet har lagret om deg. Ta kontakt med Sortland bibliotek dersom du ønsker utvidet innsyn i personopplysninger eller ønsker sletting av personopplysninger.

SENSITIV INFORMASJON
Biblioteket innhenter ikke sensitiv informasjon. Vi lagrer ikke historiske lånedata uten at låneren selv ber om det. Sortland bibliotek's utlånssystem (BIBLIOFIL) tilfredsstiller vilkårene for behandling av sensitiv informasjon.

INFORMASONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapslene brukes til å forbedre brukeropplevelsen, blant annet å huske påloggingsopplysninger. Bibliofil bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av Bibliofil tilbake til deg som enkeltperson. Bibliofil bruker cookies, også kalt informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin og inneholder informasjon. Lagring og bruk av informasjon er ikke tillatt med mindre brukeren er informert om og har godtatt at informasjonen lagres, målet med lagringen og måten informasjonen blir brukt. Ved å fortsette å bruke Bibliofil godtar du at informasjonskapsler lagres i din datamaskin, siden de fleste nettleserprogrammer automatisk godtar å lagre disse. Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrer en fil på brukerens datamaskin. Denne filen brukes normalt til å huske brukerens preferanser og innstillinger mellom sesjoner. Den andre typen er en temporær fil som bare lagres under aktiv bruk og blir slettet så fort nettleservinduet lukkes. Ingen personlig informasjon om brukeren blir lagret. I Bibliofil brukes begge typene informasjonskapsler til henholdsvis å lagre brukerens språkvalg og å beskytte mot dataangrep. Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan bruk av informasjonskapsler skrus av i innstillingene til nettleserprogrammet. Imidlertid bruker Bibliofil informasjonskapsler til å sikre bruken av applikasjonen, og det å ikke godta informasjonskapsler vil gjøre at mye av nettstedet ikke vil fungere. Det anbefales derfor ikke.

FOTO m.m.
Sortland bibliotek arrangerer bla eventyrstund ol. I disse sammenhengene kan man bli fotografert, eller at det blir gjort lyd- eller videopptak. Dette kan bli utført av presse, ansatte i biblioteket/kulturfabrikken eller andre foresatte.
Dersom det skulle være aktuelt - f.eks. i profileringsarbeid - å benytte bilder av enkeltperson(er),  ber biblioteket selvsagt om samtykke til dette på forhånd.

SAMTYKKE/LÅNEREGLEMENT
Sortland kommune er forpliktet til å ha et Folkebibliotek (lovfestet), men det er ingen individuell rettighet. Derfor er det frivillig om man vil benytte tilbudet eller ikke, og det er følgelig også frivillig å gi fra seg de opplysningene biblioteket ber om. Å ikke gi disse opplysningene, betyr selvsagt at Lånekort ikke kan utstedes.
Etter personvernlovgivningen (GDPR) har man rett til å trekke seg fra ethvert samtykke, men konsekvensen kan bli at en søknad ikke kan behandles, eller at tjenesten ikke kan fortsette.

Sortland bibliotek har et Lånereglement som må leses igjennom ved utstedelse av Lånekort.

Man kan lese mer om personvern og GDPR på www.datatilsynet.no  eller på Nasjonalbibliotekets ressursside.

Kommende arrangementer

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr