Lånereglement

Reglementet er foreløpig inntil Styret i Kulturfabrikken Sortland KF endrer det.

Søk etter bøker/Min side trykk her

Nå kan du selv registrere deg som låner. Følg linken over og velg Logg inn.

 

LÅNEKORT 

Det er gratis å bli registrert som låner og å låne medier på biblioteket.

Biblioteket krever legitimasjon ved utskriving av lånekort.

Barn som er begynt på skolen får lånekort.

Barn under 15 år må ha med seg foresatte (eller  fullmakt) for  å få lånekort.

Lånekortet skal alltid tas med og framvises ved utlån. Du kan også få lånekort på egen App på smartphone. Henvend deg i biblioteket for veiledning om dette.

Tap av lånekortet må meldes til biblioteket. Ved utskrivning av nytt lånekort er prisen kr.  30,-

Reserverings- og purrebrev kan sendes låner på SMS, e-post eller som brev etter 
låners ønske.

Forhåndsvarsel kan sendes på SMS (Gjelder ikke film).

Låner plikter å  melde fra om endring av  navn, adresse, epostadresse og telefon.

Lånekortet kan brukes både på biblioteket og på bokbussen.

Låneren plikter å erstatte tapt, skadet og ikke tilbakelevert materiell etter de satser som til enhver tid gjelder. Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte etter underskrift som nevnt i pkt. 1. 

Lånere som ikke retter seg etter reglementets bestemmelser kan nektes lånerett for et tidsrom som biblioteket fastsetter. 

BIBLIOTEKETS ANSVAR

Å låne ut gratis medier (bøker, tidsskrifter, aviser, lydbøker, språkkurs, film, musikk m.m.).

Å vektlegge kvalitet, allsidighet og aktualitet i valg av media.

Å sørge for tilgjengelighet for alle typer brukere.

Å låne fra andre bibliotek ved behov.

Å henvise til enhver tid gjeldende måldokument.

Bibliotekets personale har taushetsplikt med hensyn til hva den enkelte låner spør om eller låner. Når utlånt materiell leveres, blir all forbindelse brutt mellom låner og materiell.

LÅNERS ANSVAR

Å vise gyldig legitimasjon, og sette deg inn i lånereglementet.

Å ta med lånekortet.

Å betale purregebyr ved for sen innlevering.

Å erstatte skadet eller tapt materiale.

Du er ansvarlig for alt som er lånt på ditt lånekort, og å overholde lånefristen.

Det er ikke tillatt å låne bort lånekortet. Alle må ha eget lånekort, og dette fås gratis på biblioteket.

Det er gratis å låne, men det koster å la være å levere.

LÅNETIDER

Bøker og lydbøker: 4 uker

E-bøker: 4 uker                                

DVD/film: 1 uke. Filmer med spilletid over 5 timer har 2 uker.  
Husk at for barn gjelder filmens aldersgrense.        

Språkkurs: 2 mnd.

Tidsskrifter: 4 dager

TV-spill: 4 uker

Låner kan ved utlån be om dobbel lånetid på bøker som det ikke er venteliste på.

Lånetida kan fornyes hvis bøkene ikke er reservert andre lånere.  Maks 3 ganger

RESERVERING

Låner kan få reservert materiale som er utlånt.

LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK

Bøker biblioteket ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek.  For slike lån gjelder eierbibliotekets regler/lånetid. 
Ved tap av fjernlånte bøker, betales erstatning etter eierbibliotekets satser

NORGESLÅN

Låner som har "Nasjonalt lånekort"  kan selv bestille lån fra andre bibliotek. Lånet blir da sendt til ditt lokale bibliotek og kan hentes der.

Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere.

ERSTATNING

Etter to purringer sendes erstatningskrav med påfølgende innkassokrav. 
Når erstatningskrav er sendt, kan ikke utlånt medie leveres tilbake. Det er da for sent å returnere lånt medie, og dette kan da beholdes. REGNINGEN MÅ BETALES.

TAKSTER FOR TAPT ELLER ØDELAGT MATERIALE 

Erstatning for bøker og annet som ikke leveres eller ødelegges:
kr. 200,- pr. skjønnlitteratur barn

kr. 400,- pr. skjønnlitteratur voksen

kr. 600,- pr fagbok voksen og barn

kr. 100,- pr DVD voksen/barn

kr. 200,- pr lydbok voksen/barn


Nytt lånekort:       kr. 30,-

For spesielt dyre eller verdifulle bøker eller medier kan det settes egen takst.

Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg.  

 

Låneren forplikter seg til å overholde bibliotekets reglement. 

*Godkjent legitimasjon vil i denne sammenhengen si legitimasjon med ett av disse tre typene identifikasjonsnumre: Norsk personnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

Kommende arrangementer

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr